دبیر دبیرخانه مشترک تشکلات کارگری و بازنشستگان خراسان رضوی انتقاد کرد

روزنامه کاروکارگر- رضائی دبیر دبیرخانه مشترک تشکلات کارگری و بازنشستگان خراسان رضوی : با حذف مواد 41 و 10 به بهانه رفع موانع تولید ، کارگران در پیمانها از بیمه محروم خواهند شد:

شنبه 23 تیر 1397

Copyright 2016. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.OstanKhorasanRazavi