در نشست دبیرخانه مشترک تشکلات کارگری و بازنشسته استان خراسان رضوی

حذف ماده 41 تأمین اجتماعی یعنی پایمال کردن حقوق کارگران:

یکشنبه 17 تیر 1397

Copyright 2016. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.OstanKhorasanRazavi