در دیدار با معاون اجتماعی ،سیاسی استانداری و مدیر کل تعاون خراسان رضوی

پیگری مصوبات دولت در جهت حل مشکل ساختمان اداری کانون بازنشستگان و شورای اسلامی کار:

سه شنبه 18 مهر 1396

Copyright 2016. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.OstanKhorasanRazavi