تغییر مکان دفتر بیمه آتیه سازان حافظ

تغییر مکان دفتر بیمه آتیه سازان حافظ

تاریخ ثبت اطلاعیه:چهارشنبه 22 مهر 1394

ادامه

دستور العمل اجرایی قرارداد بیمه عمر

دستور العمل اجرایی قرارداد بیمه عمر کارگران بازنشسته و مستمری بگیران کشور صفحه دوم

تاریخ ثبت اطلاعیه:چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

ادامه

دستور العمل اجرایی قرارداد بیمه عمر

دستور العمل اجرایی قرارداد بیمه عمر کارگران بازنشسته و مستمری بگیران کشور

تاریخ ثبت اطلاعیه:چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

ادامه

المپیاد ورزشی فرهنگی بازنشستگان

دومین المپیاد ورزشی فرهنگی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی 1394

تاریخ ثبت اطلاعیه:چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

ادامه

شرایط تسهیلات دویست میلیون ریالی بانک رفاه

شرایط تسهیلات دویست میلیون ریالی بانک رفاه کارگران

تاریخ ثبت اطلاعیه:چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

ادامه

تسهیلات دویست میلیون ریالی بانک رفاه

وام بانک رفاه کارگران معرفی کانون لازم نیست به شعبه بانک مراجعه نمائید

تاریخ ثبت اطلاعیه:چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

ادامه

تبریک انتخاب آقای ظفر زاده در شرکت شصتا

تبریک به مناسبت انتخاب آقای مهندس علی ظفر زاده در هیئت مدیره شرکت شصتا

تاریخ ثبت اطلاعیه:چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

ادامه

مدارک مربوط به دریافت خسارت بیمه عمر

مدارک مربوط به دریافت خسارت بیمه عمر

تاریخ ثبت اطلاعیه:چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

ادامه

قرارداد بیمه عمر

قرارداد بیمه عمر

تاریخ ثبت اطلاعیه:چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

ادامه

ادغام صندوق بازنشستگان فولاد با سازمان تأمین اجتماعی

طرح دولت برای ادغام صندوق بازنشستگان فولاد با سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ ثبت اطلاعیه:چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

ادامه

نظر خواهی از نحوه برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان

نظر خواهی از نحوه برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان

تاریخ ثبت اطلاعیه:چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

ادامه

نظر خواهی از نحوه برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان

نظر خواهی از نحوه برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان

تاریخ ثبت اطلاعیه:چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

ادامه

Copyright 2016. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.OstanKhorasanRazavi