• ریاست محترم کانون - حاج آقای رمضانی

 • عضو هیئت مدیره کانون - حاج آقای رضایی

 • کاندیدای هیئت مدیره

 • صف انتخابات هیئت مدیره کانون

 • انتخابات کانون مشهد

 • بیمه تامین اجتماعی

 • ریاست محترم کانون - حاج آقای رمضانی

 • یک روز در کانون

 • ریاست محترم کانون - حاج آقای رمضانی

حدیث روز

 • پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:
 • إنّ مِن إجلالی تَوقیرَ الشَّیخِ مِن اُمَّتی

 • احترام به سالمندان امّت من ، احترام به من است .

 • میزان الحکمه ، ح 9927

اخبار اجتماعی