پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  مَنْ قامَ لَیْلَهَ القَدْرِ إیماناً وَاحْتِساباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ  هر که از روی ایمان و برای رسیدن به ثواب الهی شب قدر را به عبادت بایستد، گناهان گذشته‌اش آمرزیده ‌شود.  فضائل الأشهر الثلاثه، ص 136

Copyright 2016. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.OstanKhorasanRazavi